HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE

SIZE GIÀY CỦA CÁC HÃNG ĐƯỢC AFU QUY ĐỊNH NHƯ SAU:

1. HÃNG ADIDAS

2. HÃNG NIKE

6. HÃNG VANS

7. HÃNG PUMA